Nga: Xuất khẩu dầu mỏ giảm 239,644 triệu tấn trong năm 2012

Tin mới

09/01/2013 17:39