Nga: Xuất khẩu vũ khí năm 2012 đạt 14 tỉ USD

Tin mới

17/12/2012 17:43

 

T.Nguyên