Ngân hàng Citigroup (Mỹ) sẽ cắt giảm 11.000 nhân viên

Tin mới

06/12/2012 15:44

Phong Linh