Ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha Bankia sẽ cắt giảm 6.000 việc làm

Tin mới

29/11/2012 15:42

Phong Linh