Ngân hàng Thế giới thông qua viện trợ 200 triệu USD cho Myanmar

Tin mới

02/11/2012 13:32

T.Nguyên