Ngày 13-12, Nhật cho chiến đấu cơ cất cánh khi máy bay Trung Quốc đi vào hòn đảo tranh chấp

Tin mới

13/12/2012 14:26

 

Phong Linh