Ngày 14-1, bà Halimah Yacob trở thành chủ tịch quốc hội nữ đầu tiên của Singapore

Tin mới

14/01/2013 18:56

Lê Thoa