Ngày 17-10, vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông gió giật cấp 7, biển động

Tin mới

17/10/2012 07:30

Phong Linh