Ngày 18-9, Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió giật trên cấp 6, biển động

Tin mới

18/09/2012 07:30


Phong Linh