Ngày 19-11, Iran khởi công xây dựng đường ống dẫn khí 10 tỉ USD tới Syira

Tin mới

19/11/2012 20:30

Lê Thoa