Ngày 2-8, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió giật trên cấp 6, biển động

Tin mới

02/08/2012 07:41


Phong Linh