Ngày 20-11, giao lưu hát đối Việt - Trung trên sông biên giới Bắc Luân (Quảng Ninh)

Tin mới

20/11/2012 19:40

 

T.Kim