Ngày 24-12, Nhật Bản tuyên bố thành lập đơn vị đặc nhiệm bảo vệ quần đảo Senkaku

Tin mới

24/12/2012 19:15

Lê Thoa