Ngày 28-1, Tổng thống Sri Lanka cải tổ nội các và bổ nhiệm 10 bộ trưởng mới

Tin mới

28/01/2013 18:37

Lê Thoa