Ngày 3-12,Chính phủ Philippines kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ nỗ lực phóng tên lửa lần 2

Tin mới

03/12/2012 21:31

Lê Thoa