Ngày 3-8, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió giật trên cấp 7, biển động mạnh

Tin mới

03/08/2012 07:22

T.Nguyên