Ngày 31-12, al Qaeda tại Yemen treo thưởng 3 kg vàng người giết đại sứ Mỹ

Tin mới

31/12/2012 21:17

Lê Thoa