Ngày 31-12, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 10, biển động mạnh

Tin mới

31/12/2012 08:25


Phong Linh