Ngày 6-8, cả nước có mưa, nhiệt độ từ Đà Nẵng-Bình Thuận lên đến 36°C

Tin mới

06/08/2012 07:14


T.Nguyên