Ngày 6 và 7-8, mưa dông làm 6 người chết ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Tin mới

07/08/2012 20:50

T.Kim