Ngày 7-1, Bahrain giữ nguyên các bản án đối với 13 thủ lĩnh cuộc nổi dậy năm 2011

Tin mới

07/01/2013 20:23

Lê Thoa