Ngày 9-1, Thứ trưởng Trung Quốc đến Hàn Quốc bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Tin mới

07/01/2013 20:23

Lê Thoa