Nghệ An: Hàng VN ở các chợ chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại là hàng TQ, Thái Lan

Tin mới

05/08/2012 08:08

M.Nhung