Ngoại trưởng Israel A. Lieberman từ chức ngày 16-12 để tập trung cho tổng tuyển cử

Tin mới

17/12/2012 08:20

M.Nhung