Nguồn nước sông Chà Và (TP Vũng Tàu) đang ô nhiễm nặng do xả thải và khai thác cát

Tin mới

10/10/2012 00:00

M.Nhung