Nhật: 2 đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Công minh mới (NKP) tuyên bố liên minh ngày 16-12

Tin mới

16/12/2012 20:20

M.Nhung