Nhật Bản: 7.000 người diễn tập đối phó với sự cố hạt nhân

Tin mới

24/10/2012 10:26

 

T.Nguyên