Nhật Bản: Biểu tình ở Okinawa phản đối triển khai loại trực thăng vận tải Osprey

Tin mới

09/09/2012 19:38

T.Tiên