Nhật Bản: Cá ngừ vây xanh bán đấu giá cao kỷ lục, 1,8 triệu USD

Tin mới

05/01/2013 15:57

T.Kim