Nhật Bản chi 2,2 tỉ đồng tài trợ bảo tồn trùng tu nhà thờ Diên Phước Trưởng Công chúa ở Huế

Tin mới

13/10/2012 13:55

B.T.H