Nhật Bản cho Myanmar vay dài hạn, lãi suất thấp 615 triệu USD

Tin mới

18/11/2012 12:02

M.Khuê