Nhật Bản: Hội đồng thành phố Tokyo chấp thuận để Thị trưởng Shintaro Ishiharatừ chức

Tin mới

31/10/2012 23:00

B.T.H