Nhật Bản: Lần đầu phát hiện chất phóng xạ Cesium có trong gạo ngoài tỉnh Fukushima

Tin mới

11/01/2013 20:10

Đ.Minh