Nhật Bản: Năm 2013, chi tiêu quốc phòng 4.700 tỉ yen, tăng 40 tỉ yen so với năm trước

Tin mới

29/01/2013 19:25

 

T.Kim