Nhật Bản: Tập huấn đối phó động đất cho 8,8 triệu người tại Osaka ngày 5-9

Tin mới

06/09/2012 04:30

M.Nhung