Nhật Bản: Thâm hụt thương mại 3.219 tỉ yên từ tháng 4 -9/2012

Tin mới

22/10/2012 15:40

T.Nguyên