Nhật Bản triệu Đại sứ Trung Quốc "phản đối kịch liệt" vụ tàu nước này vào Senkaku

Tin mới

08/01/2013 15:15

 

Phong Linh