Nhật: Bảo tàng Okinawa ngày 19-10 cho biết phát hiện xương người, thú niên đại 12.000 năm

Tin mới

19/10/2012 20:08

M.Khuê