Nhật dẫn đầu đầu tư vào TPHCM năm 2012 với 525 dự án, tổng vốn 2,67 tỉ USD

Tin mới

12/12/2012 02:00

M.Nhung