Nhật hỗ trợ khoảng 100 tỉ yen để xây lại nhà cửa bị sóng thần tàn phá

Tin mới

07/01/2013 09:00

M.Nhung