Nhật ký 3 dự án viện trợ cho Myanmar ngày 28-12, trị giá khoảng 31,75 triệu USD

Tin mới

29/12/2012 01:30

M.Nhung