Nhật tăng cường thu thập thông tin về dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa

Tin mới

27/11/2012 08:40

M.Nhung