Nhật: Thủ tướng Y.Noda sẽ không gặp chính thức Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào bên lề APEC

Tin mới

07/09/2012 08:40

M.Nhung