Nhật xóa khoản nợ quá hạn 500 tỉ yên cho Myanmar và đề xuất cho vay thêm 50 tỉ yên

Tin mới

02/01/2013 22:00

B.T.H