Nhóm "Những người bạn của Syria" gia tăng sức ép lên TT Bashar al-Assad

Tin mới

30/11/2012 20:52

M.Khuê