Nhóm Taliban ở Pakistan thừa nhận đã đánh bom tại Rawalpindi, Karachi

Tin mới

22/11/2012 13:39

 

Phong Linh