Nigeria: Mưa lớn nhiều tuần qua gây lũ lụt nghiêm trọng tại 18/38 bang

Tin mới

10/10/2012 04:30

M.Nhung