Nigeria: Nổ lớn tại kho dầu ở cảng Lagos, 4 người bị thương

Tin mới

09/01/2013 20:30

B.T.H