Ninh Thuận: Đầu tư hơn 27 tỉ đồng trùng tu các di tích tháp Chăm

Tin mới

12/10/2012 10:20

T.Nguyên