Ninh Thuận: Kiểm điểm trách nhiệm ê kip trực 2 bệnh viện làm chết thai nhi của chị Thiên Thị Ây Sah

Tin mới

17/09/2012 18:12

L.Trường